Η στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου Τζαννάτων

Προς κ. Περιφερειάρχη Στα Τζαννάτα Πόρου δήμου Αργοστολίου έχει ανακαλυφθεί ένα σημαντικό μνημείο της Μυκηναϊκής περιόδου της ιστορίας μας, γνωστό ως ο Θολωτός τάφος των Τζαννάτων. Στα προηγούμενα χρόνια εκδηλώθηκε …

Η στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου Τζαννάτων Διάβασε περισσότερα