Δήμος Αργοστολίου: Ο περιορισμός διάδοσης του Κορονοϊού

Ο Δήμος Αργοστολίου, στα πλαίσια εναρμόνισης με τη λήψη προληπτικών μέτρων  και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, κατόπιν και της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα …

Διάβασε περισσότερα