Αύξηση της χρηματοδότησης του προγραμματος «Α. Τρίτση»

Hμερίδα με θέμα τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού” διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε …

Αύξηση της χρηματοδότησης του προγραμματος «Α. Τρίτση» Διάβασε περισσότερα