Οι θέσεις που διατύπωσαν στο ΔΣ οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Παρασκευή 15-11-2019 οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες» παρουσίασαν με σαφήνεια τις θέσεις τους για την εξέλιξη του νέου Δήμου Σάμης. Συναίνεση: Υπερψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και …

Οι θέσεις που διατύπωσαν στο ΔΣ οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες» Διάβασε περισσότερα