Το Βυζάντιο της παράνοιας και του σκοταδισμού

Spread the love

Ουδέποτε η «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» υπήρξε ελληνική. Η σχέση της  Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, ήταν το ότι επεκτεινόταν και στα ελληνικά εδάφη, τα είχε δηλαδή κατακτήσει, και ακόμα ότι οι περισσότεροι αυτοκράτορες του «Βυζαντίου» με τους Πατριάρχες και τους Επισκόπους εκτέλεσαν περί τα 25 εκατομμύρια Έλληνες, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν αμέτρητα ελληνικά μνημεία και έργα τέχνης και  με κάθε τρόπο προσπάθησαν να αφανίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και τον Ελληνισμό, με τη μόνη αιτιολογία ότι οι Έλληνες ήταν πιστοί στις παραδόσεις τους και ότι ήταν δήθεν «ειδωλολάτρες» πράγμα το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα των αιώνων, γιατί η θρησκεία των Ελλήνων ήταν ανθρωπόμορφος και ανθρωποκεντρική, αλλά ουδέποτε ήταν ειδωλολατρική.

Ο Γαβριήλ Μανωλάτος

Γράφει ο Δρ. Γαβριήλ Μανωλάτος
Καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Ανθρωπόμορφος είναι εξάλλου και η χριστιανική θρησκεία. Μια δεύτερη επίσης σχέση της «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» με τους Έλληνες και τον Ελληνισμό είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες διερχόμενοι, από την αρχαιότητα, μέσω της «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» δηλαδή μέσω της Ρωμαιοκρατίας η οποία διήρκησε πάνω από 1000 χρόνια, και δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτήν, αλλά και δια μέσω της Τουρκοκρατίας των 400 χρόνων, άλλαξαν, μετεξελίχθηκαν ή μεταλλάχθηκαν με τους τόσους διωγμούς και δεινά και τους αποδεκατισμούς που υπέστησαν, σε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί. Είμαστε επομένως, εμείς οι σημερινοί  Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, η συνέχεια από την Αρχαία Ελλάδα, τη  Βυζαντινορωμαιοκρατία και την Τουρκοκρατία, ότι απέμεινε δηλαδή από εκείνους ή όπως εξελιχθήκαμε…

Ο όρος «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» είναι επινόηση των ιστορικών

Ουδέποτε οι ίδιοι οι «Βυζαντινοί» (αυτοκράτορες, διοίκηση, κλήρος ή πολίτες) είπαν τον εαυτό τους Βυζαντινό και ουδέποτε το «Βυζάντιο» σαν αυτοκρατορία ειπώθηκε Βυζάντιο. Λεγόταν, Ρώμη και Ρωμανία, αυτοκράτωρ και βασιλιάς Ρωμαίων, μέχρι τον τελευταίο αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Ο όρος «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» είναι επινόηση των ιστορικών και δόθηκε τον 17ο αιώνα, πολύ μετά την άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς. Οι Άγγλοι δεν δέχτηκαν ποτέ τον όρο Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Την ονομάζουν Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Later Roman Empire).

Το λεγόμενο «Βυζάντιο» (η αυτοκρατορία και όχι η αποικία των αρχαίων Μεγαρέων) είναι η οργανική και βιολογική συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος έχοντας να αντιμετωπίσει τους Πέρσες και τους Βόρειους βάρβαρους λαούς που λέγονταν «ανίδρυτα έθνη», αναζητούσε μια περιοχή κατάλληλη για να δημιουργήσει ένα ισχυρό στρατιωτικό κέντρο. Επελέγη η περιοχή της Κωνσταντινούπολης σαν τρίτη επιλογή μετά την αρχαία Τροία και τη Θεσσαλονίκη. Προτιμήθηκε αυτή η τοποθεσία, εκεί που ήταν το αρχαίο Βυζάντιο, διότι η ευρύτερη περιοχή ήταν εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη αλλά και για τη γεωγραφική θέσης της. Τον Μάιο του 330 μ.χ. έγιναν τα «εγκαίνια» της Πόλης.

Ο Κωνσταντίνος ουδέποτε βαπτίστηκε χριστιανός σύμφωνα με τους ιστορικούς

Ο Κωνσταντίνος ουδέποτε έκαμε την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η Αιώνια Πόλη, η Ρώμη, ήταν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Παρότι ο Κωνσταντίνος βασιζόταν στον χριστιανικό πληθυσμό για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες και τους Βόρειους Λαούς και παρότι προήδρευσε της 1ης Οικουμενικής Συνόδου των χριστιανών με τον τίτλο και την ιδιότητα του «επισκόπου των έξω» ουδέποτε βαπτίστηκε χριστιανός σύμφωνα με τους ιστορικούς. Μόνο ο Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός στο κρεβάτι του θανάτου. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος μέχρι τέλος της βασιλείας του έκανε θυσίες και σπονδές στον Ήλιο. Εν τούτοις έγινε και άγιος και Μέγας…

Η αυτοκρατορία ήταν εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη γλωσσικά μόνο και όχι βιολογικά αλλά κυρίως καθόλου πολιτιστικά. Η ελληνική γλώσσα ήταν η επικρατούσα γλώσσα της εποχής και η διοίκηση της αυτοκρατορίας είχε ανάγκη την ελληνική. Ακόμα και τα Ευαγγέλια είχαν γραφτεί στα ελληνικά εκτός από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο και αυτό μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας ήταν τα λατινικά και μόνο επί Ηρακλείου περί τα 640 μ.χ. καθιερώθηκε η ελληνική σαν επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας.

Ο Ιουστινιανός, έδωσε το ολοκληρωτικό κτύπημα στους «ειδωλολάτρες»

Μέχρι το 12ο και 13ο αιώνα, δηλαδή αρκετά πριν την άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς, το «Έλλην» και το «Ελληνίζειν» ήταν ταυτόσημο με ειδωλολάτρης και τίποτε άλλο.  Η Κωνσταντινούπολη λεγόταν και Νέα Ρώμη, Νέα Ιερουσαλήμ, Νέα Σιών, αλλά ουδέποτε Νέα Αθήνα γιατί η Αθήνα ήταν η «καθ’ είδωλος πόλις». Οι «ειδωλολάτρες» έπρεπε να εξαφανιστούν. Οι απανταχού Έλληνες και ο εξελληνισμένος πληθυσμός της αυτοκρατορίας υπέστη αφόρητους διωγμούς. Ο Ιουστινιανός, έδωσε το ολοκληρωτικό κτύπημα στους «ειδωλολάτρες». Μεταξύ των άλλων εξάλειψε το 529 την περίφημη Ακαδημία των Αθηνών. Έτσι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ελληνικής παιδείας στο «Βυζάντιο» μετά τον Ιουστινιανό. Επί Ιουστινιανού, έχουμε τον «τέλειο» εκχριστιανισμό και αφελληνισμό.

Το 496 οι Γότθοι πλαισιωμένοι και καθοδηγούμενοι από καλογέρους, καταστρέφουν την Αθήνα και την Ακρόπολη. Φθάνουν μετά στη Ρώμη και καταστρέφουν και τη Ρώμη. Από τότε η Κωνσταντινούπολη γίνεται η μόνη Ρώμη (πριν ήταν Νέα Ρώμη) και έτσι γίνεται η Βασιλεύουσα, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Το «Βυζάντιο» απόλυτα εκχριστιανισμένο είναι μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Ο Ευσέβιος γράφει: Ένας βασιλιάς, ένας Θεός και αντιπρόσωπός Του ο Ρωμαίος Αυτοκράτωρ. Να τονίσουμε επίσης, ότι κανένας αυτοκράτορας δεν ήταν Έλληνας και κυρίως κανένας δεν είχε ελληνική συνείδηση, εκτός από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ο Ιουλιανός ήταν ο μόνος αυτοκράτορας που σταμάτησε και απαγόρευσε τους διωγμούς των Ελλήνων. Ούτε οι Παλαιολόγοι ήταν Έλληνες. Οι μητέρες ελαχίστων αυτοκρατόρων ήταν Ελληνίδες αλλά οι ίδιοι οι αυτοκράτορες δεν είχαν ελληνική συνείδηση πλην του Ιουλιανού.  Η πραγματικότητα αυτή ανάγκασε τον Γεώργιο Γεμιστό, σε προσφώνηση του, περί το 1420, προς τον Αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο, να του πει επί λέξει «Έλληνες εσμέν το γένος ων ηγείσθε και βασιλεύετε, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Δηλαδή, «Εμείς, επί των οποίων ηγεμονεύετε και βασιλεύετε, είμαστε γένος Ελλήνων καθώς το μαρτυρεί η γλώσσα και η πατροπαράδοτος παιδεία μας».

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Ο αφελληνισμός της αυτοκρατορίας και οι ανελέητοι διωγμοί των Ελλήνων και των εξελληνισμένων λαών της Αυτοκρατορίας κράτησε περισσότερο από 1000 χρόνια. Οι «ειδωλοθραύστες» όχι μόνον τα ιερά των Ελλήνων κατέστρεφαν αλλά στρέφονταν και εναντίων των δύστυχων εκείνων τους οποίους υποπτεύονταν ότι παρέμεναν πιστοί στην θρησκεία των πατέρων τους. Εάν κάποιος έσφαζε πρόβατο σε οικογενειακό πανηγύρι, εάν έβαζε άνθη στον τάφο των γωνιών του, αν μάζευε χαμομήλι με το φως του Φεγγαριού, αν αρωμάτιζε το σπίτι του ή αν φορούσε φυλαχτό από βότανα εναντίων πυρετού και αρρώστιας, ή και ακόμα αν πέρναγε κοντά από τάφο ή μνημείο «ειδωλολατρικό», τον κατάγγελλαν κατάσκοποι και πράκτορες σαν μάγο ή ειδωλολάτρη τον αλυσόδεναν και τον έστελνα στην Σκυθούπολη, στην σημερινή πόλη του Δυτικού Ισραήλ την Beth Sian, όπου εκεί είχε στηθεί το χριστιανικό κρεουργείο. Εκεί στη Σκυθόπολη λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο θανάτου της Ιστορίας, ιδρυθέν το 341 από τον Κωνστάντιο τον Β΄ δευτερότοκο γιο του (Μεγάλου) Κωνσταντίνου, και με υπόδειξη του επισκόπου Αλεξανδρείας Γεωργίου. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος έστειλε στη Σκυθόπολη τον αρχιγραμματέα του Παύλο, τον αποκαλούμενο και Τάρτατο, που ήταν διαβόητος για την σκληρότητά του, και επαγγελματίας εξολοθρευτής. Έτσι από κοινού Γεώργιος και Παύλος οργάνωσαν το χριστιανικό κρεουργείο. Άγνωστος ο ακριβής αριθμός των εκτελεσθέντων στα 20 χρόνια λειτουργίας του. Μέχρι που ο Ιουλιανός διέκοψε την λειτουργία του. Στη Σκυθούπολη, έγινε η μεγαλύτερη γενοκτονία των αιώνων από τους Βυζαντινορωμαίους χριστιανούς, μεγαλύτερη ίσως και από αυτή των «Ινδιάνων» στην Αμερική.

Το 390 ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος δίνει εντολή και μέσα στον ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης σφαγιάζονται  17.000 άοπλοι Έλληνες, άνδρες και γυναικόπαιδα. Παρά τη σφαγή, ανακηρύσσεται Άγιος και Μέγας Θεοδόσιος!

 Η “Στάση του Νίκα” το 532, ήταν μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές εξεγέρσεις που σημειώθηκε την εποχή του Ιουστινιανού. Άφησε πίσω της 30.000 νεκρούς όταν ο στρατηγός Βελισάριος με εντολή του Ιουστινιανού εγκλώβισε το επαναστατημένο πλήθος στον ιππόδρομο και τους κατάσφαξε. Μετά την καταστολή της Στάσης του Νίκα ο Ιουστινιανός κτίζει τον ναό της Αγίας Σοφίας στο σημείο όπου υπήρχε ομώνυμος ναός κτισμένος επί Κωνσταντίνου Α΄ και Κωνσταντίνου Β΄ ο οποίος, όμως, κάηκε κατά τη Στάση του Νίκα. Η Αγιά Σοφιά δεν υπήρξε ποτέ ελληνικό δημιούργημα ούτε ελληνικό μνημείο ή ναός. Ήταν Ρωμαϊκό δημιούργημα και χριστιανικός ναός. Αλλά ούτε έχει κανένα απολύτως στοιχείο ελληνικής αρχιτεκτονικής ούτε ακολουθεί το ρυθμό κάποιου ελληνικού μνημείου. Μόνο οι χριστιανικοί ναοί «βασιλικού ρυθμού» έχουν στοιχεία ελληνικής αρχιτεκτονικής και ρυθμού ελληνικού.

Το όνομα Έλληνας ήταν απαγορευμένο επί ποινή ΘΑΝΑΤΟΥ

Περί τα 26 εκατομμύρια Έλληνες σφαγιάστηκαν σύμφωνα με τους ιστορικούς της εποχής εκείνης. Άδειασε η Ελλάδα και ήρθαν αλλογενείς. Τα τοπωνύμια είναι ακόμα ελληνικά. Τι έγιναν οι Έλληνες της παράκτιας Βορείου Αφρικής; Αιγύπτου Λιβύης κλπ; Πού πήγαν οι Έλληνες της Μέσης Ανατολής από την Παλαιστίνη μέχρι τη Συρία και το Ιράκ; Της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων, μέχρι και τον Καύκασο; Ας μας πουν απερίφραστα οι ιστορικοί… Οι διωγμοί συνεχίζονταν σε όλη τη επικράτεια, μέχρι που φθάνουμε στη αιμοσταγή αυτοκρατορία του Ιουστινιανού. Τα κείμενα των ιστορικών της εποχής εκείνης είναι αμείλικτα. Ο προσωπικός ιστορικός του Ιουστινιανού Προκόπιος αναφέρει ότι «ο Ιουστινιανός δεν ήταν ανθρώπινο πλάσμα αλλά ήταν κάποιος δαίμονας ανθρωπόμορφος». Στη διάρκεια 1.500 ετών περίπου δεν βρίσκεται το όνομα Έλληνας σε ότι έμεινε γραπτό στην ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει. Έγινε καταπιεστικά Ρωμαίος ή Ρωμιός και η Ελλάδα και οι Έλληνες ξεχάστηκαν για πάντα. Το όνομα Έλληνας ήταν απαγορευμένο επί ποινή ΘΑΝΑΤΟΥ. Συκοφαντήθηκε ανελέητα και κακόβουλα και έγινε συνώνυμο του ειδωλολάτρη, μία λέξη ειδικά κατασκευασμένη για τους Έλληνες. Τον έκαναν να απεχθάνεται τον Έλληνα και για αυτό έγινε Ρωμιός και μάλιστα να είναι υπερήφανος για αυτό. Θλιβερό κατάντημά μας. 

Οι Έλληνες ζήσανε τον Βυζαντινό μεσαίωνα της παράνοιας και του σκοταδισμού, ο οποίος υπήρξε η μελανότερη περίοδος της Ιστορίας μας, και η πιο οδυνηρή για τους Έλληνες. Ακολούθησε η Τουρκοκρατία και ο Ρωμιός έγινε πλέον Ρωμιός-Ραγιάς. Είχε ξεχάσει τελείως την Ελλάδα, την ελληνικότητά του και το ίδιο το όνομά του. Έμεινε, όμως, ένα σπέρμα, η ελληνική γλώσσα και τα δημοτικά  τραγούδια. Η γλώσσα η ελληνική, η οποία εξυπηρέτησε το εκάστοτε κατεστημένο. Αυτή ήταν η ζοφερή κατάσταση των Ελλήνων όταν ανέτειλε επιτέλους το 1821. Και το σπέρμα που είχε απομείνει άνθισε…

Για την ταυτότητα της «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» κύρια πηγή μας ήταν η διεθνούς φήμης καθηγήτρια Βυζαντινολόγος η Πρύτανης κυρία  Ελένη Γλύκατζη Ερβελέρ, της οποία παραθέτομε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο διαλέξεών της στην Ελλάδα.     

Για τους διωγμούς των Ελλήνων και τον αφελληνισμό, οι περισσότερες από τις πηγές μας αναφέρονται στο κείμενο. Υπάρχουν τόσες πολλές μαρτυρίες των ιστορικών εκείνης της εποχής που θα μπορούσαν να γεμίσουν τόμους βιβλίων. Για την διευκόλυνση των αναγνωστών μας παραθέτουμε μόνο μερικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (τα λεγόμενα λινκ) από τις οποίες ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί με σχετική ευκολία και  λεπτομέρειες το τι ακριβώς συνέβη επί «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».

Βιβλιογραφία, Πηγές

Βυζάντιο : Σταθμός της Ελληνικής Ιστορίας – Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

https://www.youtube.com/watch?v=BEObgCTDGYg7:14 / 1:22:51

Βυζάντιο η δική μας ιστορία – Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ |

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *