Νέος διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο Άκης Τσελέντης

Spread the love

Παρά τον πόλεμο που υφίσταται όλες αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τον ίδιο, με αποκορύφωμα την ηλικία του, η Επιτροπή Κρίσης ομόφωνα έκρινε ότι ο Άκης Τσελέντης είναι πρώτος στη λίστα των υποψηφίων. Ήτοι, θα είναι ο νέος διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμολόγος, δε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει δικαστικά, διότι όπως επισημαίνει τα αδικήματα είναι σοβαρά.   

Μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η Επιτροπή δέχθηκε τα Δελτία Ταυτότητας που προσκόμισαν οι τρεις συνυποψήφιοι ως αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία, δίνοντας ένα τέλος σε φημολογίες και σενάρια αναφορικά με την ηλικία του Άκη Τσελέντη.   

 Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής αναφέρει: 

«Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, συνήλθε η Ειδική Επιτροπή Κρίσης των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Γ.Ι.Ε.Α.Α.), στην οποία μετέχουν ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Συνολάκης, ως Πρόεδρος, ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Βαρώτσος, η Καθηγήτρια κ. Α Κιρατζή, ο Καθηγητής κ. Ι. Μάκρης, ο Καθηγητής κ. Ν. Σαμπατακάκης και οι Διευθυντές Ερευνών κ.κ. Γ . Δρακάτο και Β. Καραστάθη ως μέλη. Τα μέλη κατέχουν θέσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, , το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιπ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Αμβουργου, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και την Ακαδημία Αθηνών. 

Η διαδικασία κρίσης ξεκίνησε στις 20 Μαΐου και διεκόπη τότε, λόγω της εξώδικης δήλωσης – όχλησης – διαμαρτυρίας ενός εκ των τριών υποψηφίων, ο οποίος αμφισβήτησε το ακριβές της ηλικίας συνυποψηφίου του, ώστε να ζητηθεί αρμόδια σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).  Στο Ν.Σ.Κ. τέθηκε το ερώτημα εάν οι διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 2327/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 Ν. 2413/1996, που αφορούν τους τρόπους διακρίβωσης συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση για την αξιολόγηση και πλήρωση της θέσης του Διευθυντού του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Επιπρόσθετα, στο Ν.Σ.Κ. τέθηκε και το ερώτημα εάν η αρμόδια για την προκείμενη εκλεκτορική διαδικασία Ειδική Επιτροπή Κριτών οφείλει να αποφασίσει για την ηλικία των υποψηφίων επί τη βάσει Δελτίων Ταυτοτήτων, όπως προεβλέπετο από την οικεία προκήρυξη (υπ’ αριθμ. 75962/2109 Γ.Γ.Ε.Τ.), και ως έχουν προσκομισθεί από τους υποψηφίους, εφ’ όσον δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ακύρωσής τους. 

Το Ν.Σ.Κ. απάντησε ότι κατά τη διαδικασία κρίσεως υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντού του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και για τη διακρίβωση της ηλικίας των υποψηφίων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 2327/1995 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 Ν. 2413/1996), αλλά οι ειδικές εν προκειμένω διατάξεις του Ν. 3528/2007, καθώς και οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016, και η Ειδική Επιτροπή Κρίσης οφείλει να αποφασίσει για την ηλικία των υποψηφίων επί τη βάσει των Δελτίων Ταυτοτήτων των υποψηφίων και, ελλείψει αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3528/2007, όπως και στην προκήρυξη αναφέρεται. 

Kατόπιν της ως άνω γνωμοδότησης, η Επιτροπή δέχθηκε τα Δελτία Ταυτότητας που προσκόμισαν οι τρεις συνυποψήφιοι ως αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία αυτών και προχώρησε στην ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων τους, που εστιάστηκε στην διοικητική επιχειρησιακή εμπειρία, την δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδοτήησεων από τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, το συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, και την αποδοχή των ερευνητών όπως εκφράστηκε στις σχετικές αξιολογήσεις. 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσίαση της γνώμης της Ολομέλειας Ερευνητών του Γ.Ι.Ε.Α.Α. για τους υποψηφίους. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από τους τρεις υποψηφίους, οι οποίοι απήντησαν στις ερωτήσεις της Επιτροπής σχετικά με το επιστημονικό τους έργο, τα ερευνητικά προγράμματα που προσέλκυσαν ως κύριοι Ερευνητές και το όραμα και τις εν γένει σκέψεις τους για το μέλλον του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ειδικότερα, ο κάθε υποψήφιος ερωτήθη για τους τρόπους αξιοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και υποδομές.  Η Επιτροπή ομόφωνα κατέταξε τους υποψηφίους με την ακόλουθη σειρά, πρώτο τον Kαθηγητή κύριο Ακη Τσελέντη, δεύτερο τον κύριο Δρ. Αθανάσιο Γκανά και τρίτο τον Καθηγητή κύριο Ε. Λέκκα. Τα πρακτικά θα διαβιβαστούν στην εποπτεύουσα αρχή για τον διορισμό του νέου Διευθυντού».     

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.