Το τοπίο που δημιουργείται για τις Αναπτυξιακές A.E. των ΟΤΑ

Spread the love

Δύο χρόνια μετά τη νομοθετική παρέμβαση της τέως Κυβέρνησης για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, ψηφίστηκε στη Βουλή την 24η Οκτωβρίου νέα διάταξη για το καθεστώς λειτουργίας τους και συγκεκριμένα για τις προσλήψεις και τις δημόσιες συμβάσεις τους, καθώς και την τύχη του προσωπικού στις περιπτώσεις λύσης αυτών.

Όπως είναι γνωστό, το 2017, επί Υπουργίας Π. Σκουρλέτη, με την παρ.1 του αρ.16 του ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 107/31.7.2017) είχε προστεθεί ρύθμιση στο αρ.252 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, που όριζε ότι:

« οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από ΟΤΑ, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού. Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των Εταιρειών αυτών γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις».

Τώρα, με την παρ.3 του 229 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου, η Κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να ερμηνεύσει νομοθετικά τι σημαίνει ο νόμος, που ισχύει από το 2017, « δεν ανήκουν στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα ».

Ψηφίστηκε λοιπόν – μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν – πως η αληθής έννοια της διάταξης της παρ.1 του αρ.16 του ν.4483/2017 είναι ότι οι Αναπτυξιακές Α.Ε. ΟΤΑ:

Ι]« Δεν εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο του αρ.2 του ν.4412/2016»

Υπάγονται δηλαδή και αυτές στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (γνωστό στους αυτοδιοικητικούς ως “νόμο Σπίρτζη”) που έχει δεχθεί δριμεία κριτική από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλα τα τελευταία έτη.

ΙΙ]« Δεν εξαιρούνται από το αρ.14 του ν.2190/1994 ως προς το τακτικό τους προσωπικό»

Εφαρμόζεται δηλαδή και για αυτές –ειδικά όμως όσον αφορά το τακτικό προσωπικό τους – ο νόμος ΑΣΕΠ.

ΙΙΙ]« Σε περίπτωση λύσης τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του αρ.15 του ν.4483/2017»

Η διάταξη αυτή, που ΔΕΝ θα εφαρμόζεται, προβλέπει ότι σε περίπτωση λύσης το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεταιστον οικείο ΟΤΑμε την ίδια σχέση εργασίας, καθώς και ότι οι οφειλέςπρος το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο ΟΤΑ. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δηλαδή δεν ισχύουν στις περιπτώσεις λύσης Αναπτυξιακών.

IV]« Καταλαμβάνονται και όσες λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρ.1 του αρ.16 του ν.4483/2017».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η διάταξη καταλαμβάνει τις ήδη λειτουργούσες Αναπτυξιακές Εταιρείες, αλλά και όσες τυχόν δημιουργήθηκαν από την έναρξη ισχύος της ή θα δημιουργηθούν (π.χ. κατά τις διατάξεις των αρ.182 και 183 του ν.4555/2018).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Υπουργοί, στην Αιτιολογική Έκθεση, υποστήριξαν ότι αντιμετωπίζουν « ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε από την εφαρμογή της παρ.1 του αρ.16 του ν.4483/2017, με τις οποίες για λόγους ευέλικτης λειτουργίας, ευχερέστερης διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μέγιστης δυνατής απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ορίστηκε η ανεπιφύλακτη εξαίρεση των Ανώνυμων Αναπτυξιακών Εταιρειών των ΟΤΑ από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα ».Γι’ αυτό, επιχειρούν « συσταλτική ερμηνεία της εξαίρεσής τους από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα ». Ειδικά για την υπαγωγή τους στο “νόμο Σπίρτζη”, αναφέρουν ότι αυτό γίνεται « για λόγους χρηστής διοίκησης, δημοσιονομική διαχείρισης και δημοσιονομικής εποπτείας ».

Πηγή: airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *